Fotoreportaż

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoreportaż ma za zadanie opowiadać nam jakąś historię, dosłownie zdawać nam relację.

Fotoreportaż składa się z reguły z szeregu zdjęć fotograficznych lub filmowych i krótkiego tekstu wiążącego”.  W tej formie reportażu fotografia przejmuje część roli tekstu informując o bieżących wydarzeniach. Zdjęcia do fotoreportażu są robione „na żywo”, „na gorąco”, tak, że odbiorca ma mieć wrażenie, że autor był dokładnie na miejscu, był uczestnikiem przedstawionych wydarzeń.

Zgodnie z intencją autora fotoreportażu materiał ma wywołać u odbiorcy określone reakcje, w przypadku fotoreportażu ślubnego emocje związane we szczególnym charakterem dnia, wzruszenie, podniosłość chwili.

Fotoreportaż jest wspaniałą pamiątką ślubną, przekazany w odpowiedni sposób zapis przebiegu zdarzeń przez wiele lat może wywoływać uśmiech i miłe wspomnienia.