Przyjęcie

Wesele jako rytuał narzuca osobom biorącym w nich udział czyli małżonkom, gościom odpowiednie funkcje, co z kolei stanowi gwarant prawidłowego przebiegu całości wydarzenia. Wpływ na przebieg przyjęcia weselnego mają zarówno tradycje, jak i pozycja społeczna i ekonomiczna rodziny, kultura, globalizacja, media. W każdej kulturze obowiązuje weselny savoir-vivre, który określa akceptowalne i dopuszczalne zachowania pary młodej, rodziców, świadków, gości, duchownych, obsługi itp.

W tradycyjnej obyczajowości ceremonie ślubne odgrywały ważną rolę w podtrzymywaniu i okazywaniu więzi rodzinnych oraz społecznych, łączyły elementy wartości i zasad wyznawanych przez społeczność lokalną. Wesele było skorelowane z życiem jednostek, normami prawnymi oraz zwyczajami religijnymi stając się etapem zamkniętego cyklu o ustalonym porządku: narodziny-dojrzałość-narzeczeństwo-małżeństwo-rodzicielstwo-śmierć. Wydarzenia towarzyszące weselu są zaakcentowane i otoczone różnymi aktami i rytuałami podkreślającymi rangę uroczystości.

Przyjęcie weselne jest formą zabawy, biesiadowania, świętowania, w której uczestniczą zaproszeni goście. Uczestnikiem wesela może być osoba specjalnie na tę uroczystość zaproszona. Uczestnictwo w przyjęciu zobowiązuje do przyjęcia odpowiedniej roli, która jest przypisywana w zależności od stopnia pokrewieństwa lub pozycji społecznej. Podczas wesela szczególną rolę odgrywają świadkowe, rodzice oraz chrzestni.

Weselu towarzyszą liczne typowe elementy, jak odpowiednie miejsce i oprawa, specjalnie zaplanowane menu, spożywanie alkoholu, taniec, zabawy, podarunki dla nowożeńców. Prestiż ceremonii podkreśla się odpowiednimi przedmiotami, stołami, krzesłami, dekoracjami, oświetleniem, muzyką. Stałym elementem wesela są skecze, konkursy, krojenie tortu, wznoszenie toastu itp. Zarówno para młoda, jak i goście zobowiązani są do stosownego ubioru. Kobiety z reguły ubierają sukienki wieczorowe, a mężczyźni garnitury lub fraki. Wygląd ubioru zależy od obowiązującej mody, dlatego tradycyjny ubiór ślubny zmieniał się na przestrzeni wieków.

źródło: Wikipedia